Scholars

The main objective is to facilitate contacts databases with the scholars of post-doctoral programs (not only with the members of the Club Fellows). If you have any problems or comments, please contact us via the form shown on the left side of the screen.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Picture Scientific discipline Name Lastname Degree Scientific discipline (interdisciplinary) Workplace institution Workplace - Faculty / Institute (for college) Phone number (workplace) Edit Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
Nauki humanistyczneliteraturoznawstwo Monika Szczepaniak dr hab. --- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny (Katedra Germanistyki) 52/3608450 --- 2002 --- --- --- --- ---
Nauki medycznemedycyna Marcin Jóźwik prof. dr hab. n. med. --- Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych (+48) 12 444 7188 --- --- --- --- --- --- ---
Nauki techniczneinżynieria materiałowa Filip Granek dr inż. Nauki techniczneelektronika Wrocławskie Centrum Badan EIT+ Departament Nanotechnologii +48510132438 --- --- --- --- --- --- 2012
--- Anna Śrębowata --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 --- --- ---
no photo.. --- Karol Kowalski --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2008
Nauki fizyczne Sebastian Szybka dr hab. --- Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki Astronomi i Informatyki Stosowanej --- --- 2007 --- --- --- --- ---
no photo.. Nauki techniczneelektrotechnika Irena Fryc prof. dr hab. inż. Nauki techniczneelektrotechnika Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny --- --- 2003 --- --- --- --- ---
Nauki biologiczne Martyna Elas dr hab. Nauki biologicznebiofizyka Uniwersytet Jagielloński Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 12-6646338 --- 1999 --- --- --- --- ---
Nauki fizycznefizyka Tomasz Klimczuk dr hab. --- Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej +48 58 3486611 --- 2002 --- --- --- --- ---
no photo.. --- Tomasz Puzyn --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2008
no photo.. Nauki fizyczneastronomia Agnieszka Słowikowska dr --- Uniwersytet Zielonogórski Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila +48 68 328 25 20 --- --- --- --- --- --- 2009
no photo.. --- Katarzyna Smolarz --- --- --- --- --- --- 2006 --- --- --- --- ---
no photo.. Nauki fizycznefizyka Sebastian Mackowski dr hab. Nauki fizycznebiofizyka Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej --- --- --- --- --- --- 2009 ---
Nauki chemiczne Grzegorz Litwinienko prof. dr hab. --- uniwersytet warszawski Wydział Chemii 22 5526300 --- 2001 --- --- --- --- ---
--- Katarzyna Śledziewska --- --- --- --- --- --- 2004 --- --- --- --- 2005