Stypendyści

Głównym celem Bazy jest ułatwienie kontaktów ze stypendystami programów podoktorskich (nie tylko z członkami Klubu Stypendystów). W przypadku jakichkolwiek trudności i uwag prosimy o kontakt poprzez formularz widoczny po lewej stronie ekranu.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Obraz Dyscyplina naukowa Imię Nazwisko Stopień naukowy Dyscyplina naukowa (interdyscyplinarni) MPR Instytucja MPR Wydział/Instytut (w przypadku uczelni) Telefon (praca) Edytuj Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
Nauki biologicznebiologia Anna Ajduk dr --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nauki humanistycznehistoria sztuki Andrzej Betlej dr hab. --- Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii Sztuki +48 12 4229462 --- 2002 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. Nauki chemicznechemia Borys Ośmiałowski dr hab. --- Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Chemii --- --- 2005 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. --- --- --- --- --- 587260438 --- 1997 --- --- --- --- ---
Nauki chemicznechemia Michał Chmielewski dr --- uniwersytet warszawski Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW --- --- --- --- --- --- --- 2009
Nauki fizyczne Zbigniew Rozynek dr --- PAN ICHF --- --- --- --- --- --- --- 2013
brak zdjęcia.. Nauki biologicznebiologia Paweł Koteja prof. dr hab. Nauki biologiczneekologia Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku +48 12 6645209 --- 1996 --- --- --- --- ---
Nauki o Ziemigeografia Mariusz Lamentowicz dr hab. Nauki biologiczneekologia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych +48618296212 --- 2008 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. Nauki biologiczne Joanna Rutkowska dr hab. Nauki biologiczne Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku --- --- 2006 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. Nauki matematycznematematyka Piotr Miłoś dr --- uniwersytet warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki --- --- --- --- --- --- --- 2013
brak zdjęcia.. Nauki chemicznechemia Damian Plażuk dr hab. --- --- --- --- --- 2006 --- --- --- --- ---
Nauki humanistycznehistoria Marek Słoń dr hab. --- Instytut Historii PAN --- 22 8316338 --- 2000 --- --- --- --- ---
Nauki matematyczne Tomasz Łuczak prof. dr hab. --- Uniwersytet im.Adama Mickiewicza Wydział Matematyki i Informatyki +48 (61) 829-5394 --- --- 2007 --- --- --- ---
brak zdjęcia.. --- Artur Stefankiewicz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2013
Nauki biologiczne Janusz Bujnicki prof. dr hab. --- Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie --- +48-22 597 0750 --- --- 2015 --- 2010 --- ---