Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla upamiętnienia naszego tragicznie zmarłego Kolegi, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu - znakomitego filozofa i człowieka o wielkiej dobroci, wrażliwości oraz nieprzecietnym podejściu do świata.

 

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

 

Istnieje szereg nagród przyznawanych za wybitne dokonania naukowe, jednakże w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy sztywnymi indeksami naukometrycznymi pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze grantodawców i nieczęsto są nagradzane. Nasza Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji, a ponadto nie siedzą w wieży z kości słoniowej, lecz robią coś cennego dla innych. Intencje jakie nam przyświecały doskonale interpretuje profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu:

 

„Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie “poprawności naukowej” ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia “końskimi okularami” własnej dyscypliny. ... W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.“

 

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe – zachęcamy zatem przy proponowaniu kandydatur do kontaktu z członkami wymienionymi na podstronie „Stypendyści” i jednocześnie prosimy o dobranie możliwie zbliżonej specjalności względem profilu kandydata.

 

Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy też piękna statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.