Scholars

The main objective is to facilitate contacts databases with the scholars of post-doctoral programs (not only with the members of the Club Fellows). If you have any problems or comments, please contact us via the form shown on the left side of the screen.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Picture Scientific discipline Name Lastname Degree Scientific discipline (interdisciplinary) Workplace institution Workplace - Faculty / Institute (for college) Phone number (workplace) Edit Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
no photo.. --- Zofia Madeja --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2009
no photo.. --- Szymon Kaczanowski --- --- --- --- --- --- 2005 --- --- --- --- ---
no photo.. --- Anna Ihnatowicz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2008
Nauki humanistycznejęzykoznawstwo Wojciech Sowa dr hab. --- Narodowe Centrum Nauki --- +48123419171 --- 2003 --- --- --- --- ---
Nauki farmaceutyczne Katarzyna Starowicz-Bubak dr hab. n. med. Nauki medycznebiologia medyczna Instytut Farmakologii PAN --- --- --- --- --- --- --- --- 2007
Nauki humanistycznefilozofia Agnieszka Nogal dr hab. --- uniwersytet warszawski wydział filozofi i socjologii, instytut filozofii 22-55-23-709 --- 2002 --- --- --- --- ---
Nauki chemicznechemia Katarzyna Matras-Postołek dr inż. --- Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej --- --- --- --- --- --- --- 2012
Nauki fizycznefizyka Adam Rycerz prof. dr hab. --- Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego +48 12 664 4568 --- 2005 --- --- --- --- ---
Nauki biologicznebiochemia Antonina Mazur dr Nauki medycznebiologia medyczna Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii +48713756206 --- --- --- --- --- --- 2010
no photo.. Nauki o Ziemigeologia Barbara Kremer dr hab. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2010
no photo.. --- Joanna Niedziółka-Jönsson --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nauki chemicznechemia Marcin Drąg prof. dr hab. --- Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny --- --- --- --- --- --- --- ---
no photo.. --- Joanna Lojewska --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 --- --- ---
--- Piotr Tryjanowski --- --- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach +48618487656 --- 2003 --- --- --- --- 2005
Nauki społecznesocjologia Tomasz Zarycki dr hab. --- uniwersytet warszawski Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca +228315153 --- --- --- --- --- --- ---